Προβληματικό παιχνίδι

Είναι σημαντικό να μπορείς να αναγνωρίσεις τη προβληματική παικτική συμπεριφορά και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο.

Κάθε απόφαση συμμετοχής στα τυχερά παιχνίδια θα πρέπει να λαμβάνεται αφού πρώτα έχεις ενημερωθεί πλήρως και αναλυτικά σχετικά με τη διεξαγωγή τους και τις αρνητικές συνέπειες του προβληματικού Παιχνιδιού.

Κάποια από τα συνήθη συμπτώματα που σχετίζονται με το προβληματικό παιχνίδι είναι τα παρακάτω:

  • Η ενασχόληση σου με τα τυχερά παιχνίδια σε οδηγεί στο να διακόψεις άλλες δραστηριότητες και να κάνεις αλλαγές στη ρουτίνα σου.
  • Αλλάζεις τις συνήθειες σου στον ύπνο και το φαγητό (υπερκατανάλωση τροφής ή απώλεια όρεξης.)
  • Παραμελείς τις εργασιακές υποχρεώσεις σου, την οικογένεια και τις προσωπικές σου ανάγκες για χάρη του παιχνιδιού.
  • Δανείζεσαι χρήματα, χρησιμοποιείς χρήματα από τις αποτεμιεύσεις σου, προβνβαίνεις στην πώληση πολύτιμων αντικειμένων της οικογένειας προκειμένου να χρηματοδοτήσεις το παιχνίδι σου.
  • Έχεις διαφωνίες με την οικογένεια σου ή και το κοινωνικό περίγυρο σχετικά με χρήματα και τα τυχερά παιχνίδια
  • Οι σκέψεις σου περιστρέφονται αποκλειστικά γύρω από το παιχνίδι και διαμορφώνεις παράλογες απόψεις γι’ αυτό.
  • Αποδίδεις τα πάντα στην «κακή» τύχη.
  • Αισθάνεσαι ανησυχία, έχεις ένοχές, κατάθλιψη. Παρατηρείς εναλλαγές στη διάθεση σου και έχεις ξαφνικά ξεσπάσματα θυμού η ακόμα και τάσεις αυτοκτονίας
  • Σκέφτεσαι να διαπράξεις ή έχεις ήδη διαπράξει κλοπή προκειμένου να εξασφαλίσεις χρήματα για το παιχνίδι ή για τη πληρωμή χρεών που έχουν δημιουργηθεί λόγω της ενασχόλησης σου με το παιχνίδι
  • Έχεις προβλήματα με το νόμο